Árpádföld

Az árpádföldi szórvány nem rendelkezik istentiszteleti hellyel. A református gyülekezet fogadja be ünnepeinket a Menyhért és a Vadruca sarkán álló templomukba.
Kilenc éven keresztül minden vasárnap eljártak a környékbeli evangélikusok a délutáni istentiszteletekre.

Létszámunk megfogyatkozott. Jelenleg házi istentiszteletekre gyülekezünk össze havonta egyik idős testvérünk otthonában.